Ζήσε το παιχνίδι με την εγγύηση των LG OLED TV

June-2021-5-Years-Warranty-Facebook

 

Όροι και Προϋποθέσεις Προωθητικής Ενέργειας 

«LG OLED TVs + Επέκταση Εγγύησης»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «LG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής καλουμένη «Διοργανώτρια») με έδρα στο Δήμο Π. Φαλήρου Αττικής (οδός Εθνάρχου Μακαρίου, αρ. 1), Α.Φ.Μ. 999864804 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά και Αρ. ΓΕ.ΜΗ. 123348301000, προκηρύσσει την προωθητική ενέργεια «LG OLED TVs + Επέκταση Εγγύησης» (εφεξής καλουμένη «προωθητική ενέργεια»), 

1] Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και η απόδοση του δώρου στους συμμετέχοντες. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να πάρουν μέρος όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο μόνιμα και νόμιμα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά αγορασθείσα συσκευή.

2] Η προωθητική ενέργεια θα διεξαχθεί, από την 7η Ιουνίου 2021 έως και την 30η Ιουνίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε όρο (-ους) εκ των παρόντων ή/και να διακόψει ή να ματαιώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια, αφού δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο και κατά την εύλογη κρίση της μέσο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της http://www.lg.com/gr. Η μεταβολή αυτή θα είναι δεσμευτική για όλους από την ημερομηνία ανακοίνωσής της. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί η προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή της ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

3] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορές περιοριστικά των μοντέλων της κατηγορίας προϊόντων LG OLED TVs και συγκεκριμένα των μοντέλων OLED83C14LA, OLED77G16LA, OLED77A16LA, OLED65G16LA, OLED55G16LA, OLED77C15LA, OLED77C14LB, OLED65C15LA, OLED65C14LB, OLED55C15LA, OLED55C14LB, OLED65B16LA, OLED65A16LA, OLED55B16LA και OLED55A16LA που θα πραγματοποιηθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος της παρούσας προωθητικής ενέργειας. 

4] Τρόπος Συμμετοχής 

Ο τρόπος συμμετοχής στην Προωθητική ενέργεια περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

4.1 Ο καταναλωτής κατόπιν της αγοράς των ανωτέρω αναφερομένων στο άρθρο 3 του παρόντος προϊόντων LG OLED TVs, εφόσον το επιθυμεί, θα ενημερώνεται για τη διαδικασία διεκδίκησης του δώρου, μέσα από υλικά επικοινωνίας που υπάρχουν στα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα της ελληνικής αγοράς που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια. 

4.2 Έπειτα από την ολοκλήρωση της αγοράς και απαραιτήτως έως την 15/07/2021, ο συμμετέχων θα πρέπει να αποστείλει μήνυμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.lg.com/gr/support/contact/chat-email/email, συμπεριλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Προσωπικά στοιχεία: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). 

β) Λοιπά στοιχεία αγοράς: αριθμός και ημερομηνία παραστατικού αγοράς, επωνυμία καταστήματος αγοράς, κωδικός και σειριακός αριθμός προϊόντος, φωτοαντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού αγοράς.

Εναλλακτικά, έπειτα από την ολοκλήρωση της αγοράς και απαραιτήτως έως την 15/07/2021, ο συμμετέχων θα πρέπει να καλέσει στο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Διοργανώτριας στους ακόλουθους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2104800564 (από σταθερό ή κινητό) ή 801 11 200900 (από σταθερό)* και να παρέχει τα ύπο α) και β) ως άνω απαιτούμενα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου. Το φωτοαντίγραφο ή φωτογραφία του παραστατικού αγοράς θα πρέπει να σταλεί επιπλέον στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.lg.com/gr/support/contact/chat-email/email .

4.3 Ακολούθως θα διεξαχθεί σχετικός έλεγχος από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Διοργανώτριας για τη συμμόρφωση της συμμετοχής με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Κατόπιν του ελέγχου αυτού, σε περίπτωση που ο συμμετέχων πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και δεν έχει αποδοθεί ο μέγιστος αριθμός δώρων, η Διοργανώτρια θα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο συμμετέχοντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, στο οποίο θα περιέχεται ο μοναδικός αριθμός ενεργοποίησης του Πακέτου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης, καθώς και οδηγίες για την ενεργοποίησή του. Στη συνέχεια ο συμμετέχων, ακολουθώντας τις παρεχόμενες οδηγίες, θα πρέπει να ενεργοποιήσει το Πακέτο Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης στο σύνδεσμο: https://www.service-lg.com/ το αργότερο έως την 31/07/2021.

5] Δώρα 

Ως Δώρο της Προωθητικής ενέργειας που θα παρέχεται με την αγορά ενός εκ των προϊόντων LG OLED TVs: OLED83C14LA, OLED77G16LA, OLED77A16LA, OLED65G16LA, OLED55G16LA, OLED77C15LA, OLED77C14LB, OLED65C15LA, OLED65C14LB, OLED55C15LA, OLED55C14LB, OLED65B16LA, OLED65A16LA, OLED55B16LA και OLED55A16LA που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Προωθητικής ενέργειας, ορίζεται η παροχή χωρίς αντάλλαγμα ενός Πακέτου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης διάρκειας τριών (3) ετών, η ισχύς του οποίου άρχεται την πρώτη ημέρα μετά την εκπνοή της διετούς εγγύησης που παρέχεται για τη συσκευή, κατά τη διάρκεια ισχύος του οποίου, ο συμμετέχων θα έχει δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης της συσκευής, αναλόγως την περίπτωση, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τo Πακέτο Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης, τους οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.service-lg.com/lg/Welcome?l=el-GR. 

 

Το Δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με μετρητά. Σε περίπτωση που: α) ο συμμετέχων αρνηθεί το Δώρο, το οποίο δικαιούται ή β) αμελήσει ή αδιαφορήσει αφενός να διεκδικήσει το Δώρο εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4.2 αποκλειστικής προθεσμίας διεκδίκησης και αφετέρου να προβεί στην ενεργοποίηση του Πακέτου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4.3 αποκλειστικής προθεσμίας ή γ) καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του εντός της ίδιας ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το Δώρο αυτό. 

Σε περίπτωση λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα το Δώρο, ούτε εναλλακτικό Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου, οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

Διευκρινίζεται ρητά ότι για τη συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια, τελευταία ημέρα αγοράς του προϊόντος ορίζεται η 30η Ιουνίου 2021, τελευταία ημέρα διεκδίκησης του Δώρου ορίζεται η 15η Ιουλίου 2021 και τελευταία ημέρα ενεργοποίησης του Πακέτου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης ορίζεται η 31η Ιουλίου 2021. Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Τυχόν υποβληθείσες συμμετοχές μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

6] Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια είναι αναγκαία η συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)] καθώς και των λοιπών στοιχείων αγοράς, τα οποία θα συσχετίζονται με τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα [συγκεκριμένα: αριθμός και ημερομηνία παραστατικού αγοράς, επωνυμία καταστήματος αγοράς, κωδικός και σειριακός αριθμός προϊόντος], σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια αποκλειστικά για το σκοπό πραγματοποίησης της παρούσας προωθητικής ενέργειας (συμμετοχή, ταυτοποίηση συμμετεχόντων, απόδοση Δώρων, παροχή του Πακέτου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης), καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας (άρθρο 6 παρ. 1 (γ) GDPR) και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 (GDPR) και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η εν λόγω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, θα γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.lg.com/gr/privacy. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών. Τα δεδομένα θα επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, καθώς και πρόσωπα τα οποία θα ενεργούν σε συμφωνία μαζί της ή κατ’ εντολή της για το σκοπό της επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα των συμμετεχόντων τα οποία οι ίδιοι θα εισάγουν στον δικτυακό τόπο https://www.service-lg.com/ για την ενεργοποίηση του Πακέτου Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης επεξεργάζεται η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία «AQILO Business Consulting GmbH», με έδρα στην Αυστρία,  Annagasse 10, 2384 Breitenfurt, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του Δικαστηρίου της Βιέννης με αριθμό  HRB FN170057i, η οποία διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο https://www.service-lg.com/, εκδίδει τα πιστοποιητικά των Πακέτων Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης LG Επέκταση Εγγύησης και επεξεργάζεται τα δεδομένα των συμμετεχόντων ως ανεξάρτητη υπεύθυνη επεξεργασίας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της, την οποία οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και είναι διαθέσιμη εδώ: https://www.service-lg.com/Download/AqiloPrivacyPolicy20190319en.pdf. Επιπλέον, η Διοργανώτρια κοινοποιεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της, όπως, ενδεικτικά, στην εταιρεία διαχείρισης του κέντρου εξυπηρέτησης πελατών της, η οποία ακολούθως δύναται να τα κοινοποιήσει σε συνεργάτες της, αποκλειστικά για τον σκοπό εκτέλεσης των υποχρεώσεων και της παροχής των Υπηρεσιών που περιγράφονται στους παρόντες όρους. Ακόμη, ενδέχεται η Διοργανώτρια να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων σε άλλες δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με την Ελλάδα και συγκεκριμένα στην απώτερη μητρική εταιρεία της, LG Electronics Inc. που εδρεύει στη Σεούλ της Δημοκρατίας της Ν. Κορέας, Twin Tower, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu ή σε άλλες συνδεδεμένες με την Διοργανώτρια επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός Ε.Ε.. και τα δεδομένα να υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Διοργανώτρια ή τις άλλες αυτές συνδεδεμένες με τη Διοργανώτρια επιχειρήσεις σε αυτές τις δικαιοδοσίες εκτός της Ε.Ε.. Η Διοργανώτρια λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων διαβιβάζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 δηλαδή του δικαιώματος ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια στο email: lgehsprivacy@lge.com ή με οποιονδήποτε εκ των τρόπων που προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας. Επιπλέον, έχει οριστεί σε επίπεδο ομίλου εταιρειών LGE, Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας dpo-eu@lge.com.

Η Διοργανώτρια ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επικοινωνούν μαζί της προκειμένου να επιλύσουν οποιαδήποτε ανησυχία τους σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, εάν οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι παραβιάζεται κάποιο από τα δικαιώματά τους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους από την ανωτέρω επεξεργασία, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

7] Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της προωθητικής ενέργειας. 

8] Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να αποκλείσει τον εν λόγω συμμετέχοντα τελείως από την προωθητική ενέργεια. 

9] Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την προωθητική ενέργεια επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

* Χρεώσεις ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας)