ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ASEPA LTD
Λεωφόρος Στροβόλου 211,
2029, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ: 22 455550